Địa chỉ: Thôn Kim Thiều, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 18/08/20  Tin tức Sự kiện  172
Ngày 4/8/2020 UBND Tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định số 1054/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh
 13/08/20  Chăm sóc trẻ  50
Trường MN Hương Mạc 1 xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm