Địa chỉ: Thôn Kim Thiều, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thusonmnhm1@gmail.com
 • Đàm Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   Oanhmnhm1@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0363034447
  • Email:
   dinhngocnhi2010@gmail.com
 • Đỗ Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tốt nghiệp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Giáo viên chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi khu Kim Thiều

 • Đàm Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tốt nghiệp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi khu Kim Thiều

 • Vũ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tốt nghiệp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi khu Kim Thiều

 • Nguyễn Thị Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tốt nghiệp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi khu Hương Mạc

 • Kiều Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi khu Hương Mạc

 • Trương Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tốt nghiệp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ trưởng tổ khối 3-4 tuổi

   -Bí thư Chi đoàn TNNCSHCM

   -giáo viên chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi khu Kim Thiều

 • Đỗ Ngọc Châm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tốt nghiệp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Giáo viên chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi khu Kim Thiều

 • Đỗ Ngọc ÁNh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tốt nghiệp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi khu VĨnh Thọ

 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tốt nghiệp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Giáo viên chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi khu Vĩnh Thọ