Chương trình GD năm học 2019-2020 của GDMN gồm có 35 tuần thực học

Học kì 1 gồm 18 tuần từ 5/9/2019 đến 3/1/2020; hoc kì 2 gồm 17 tuần từ ngày 6/1/2020 đến 16/5/2020 trong đó có nghỉ tết nguyên đán từ ngày 22/01/2020 đến 2/2/2020

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌC NĂM HỌC 2019- 2020

STT

Tên chủ đề

Chủ đề nhánh

 

Số tuần

Thời gian thực hiện

 

 

-Học kì I ( 18 tuần) từ ngày 05/09/2019 đến ngày 03/01/2020

-Khai giảng năm học mới ngày 5/9

 

 

 

1

 

Trường mầm non thân yêu

 

- Trường mầm non thân yêu của bé

- Lớp học của bé

- Bác bảo vệ thân yêu

- Tết trung thu

4 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

( 2/9 – 28/9 )

2/9 - 7/9/2019

9/9 - 14/9/2019

16/9 - 21/9/2019

23/9- 28/9/2019

2

 

 

 

Bản thân

 

- Bé là ai?

- Cơ thể bé

- Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh(.Lồng ghép dinh dưỡng, nề nếp, thói quen vệ sinh)

4 tuần

1  tuần

1 tuần

 

2 tuần

30/9 – 26/10

30/9 – 5/10

7/10 – 12/10

 

14/10 – 26/10

3

 

 

Gia đình thân yêu của bé

 

 

 

- Gia đình của bé(gia đình thân yêu ,các thành viên trong gia đình)

- Ngôi nhà gia đình bé ở

- Đồ dùng gia đình bé

- Ngày hội ngày nhà giáo VN 20-11

- Nhu cầu gia đình

( Lồng ghép vai trò dinh dưỡng với sức khỏe, tiết kiệm điện năng)

5 tuần

1 tuần

 

1 tuần

 1 tuần

 1 tuần

1 tuần

28/10 – 30/11

28/10 – 2/11

 

4/11 –9/11

11/11 - 16/11

18/11 - 23/11

25/11 – 30/11

4

 

Một số nghành nghề phổ biến

 

- Nghề sản xuất(công nhân,nông dân..)

- Nghề xây dựng(thợ xây, thợ mộc..)

- Nghề phổ biến quen thuộc(dạy học, công an,bộ đội)

- Nghề truyền thống địa phương

- Ôn các bài trong chủ điểm

5 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

 

1 tuần

1 tuần

2/12 – 3/1

212 – 7/12

9/12 - 14/12 16/12-21/12

 

23/12- 28/12

30/12 – 3/1/2020

Học kì 2: 17 tuần thực học Từ 06/01/2020 đến 15/5/2020

 

5

 

Bé yêu động vật

 

-Một số vật nuôi trong gia đình

-Một số con vật trong rừng

 

4 tuần

1 tuần

1 tuần

 

6/1 – 15/2/2020

6/1- 11/1

13/1-18/1

 

-Ngày 20/1; 21/1  các lớp tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho trẻ ( gói bánh trưng, trang trí lớp đón tết, tổ chức liên hoan, văn nghệ chào xuân

- Nghỉ tết Canh tý từ ngày 22/01/2020 đến 02/02/2020

 

 

Một số động vật dưới nước

- Ôn các bài trong chủ điểm

1 tuần

1 tuần

3/2 – 8/2

10/2 – 15/2   

6

Thực Vật

 

-Tết và mùa xuân

-Cây xanh bé thích

-Một số loại rau

Ngày quốc tế phụ nữ

-Một số loài hoa- quả

5 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

15/2 – 15/3

15//2 - 22/2

24/2 – 29/2

2/3 - 7/3

9/3 – 14/3

16/3- 21/3

 

7

Giao thông

 

Một số phương tiện giao thông

-Một số luật lệ giao thông

2 tuần

1 tuần

1 tuần

23/3 – 4/4

23/3 - 28/3

30/3 – 4/4

 

 

8

Nước và các hiện tượng tự nhiên

 

-Nước

-Mùa hè

- Các hiện tượng tự nhiên

- Ôn các bài trong chủ điểm

4 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

6/4 – 2/7

6/4 - 11/4

13/4 - 18/4

20/4 – 25/4

27/4 – 2/5

9

Quê hương đất nước Bác Hồ

 

-Bác Hồ

-Quê hương Đất nước

 

2 tuần

1 tuần

1 tuần

 

4/5 – 16/5

4/5 – 9/5

11/5 – 16/5

 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

Lớp 4-5 tuổi (35 tuần)

 

STT

Tên chủ đề

Chủ đề nhánh

 

Số tuần

Thời gian thực hiện

Học kì 1

1

 

Trường mầm non thân yêu

 

-Ngày hội đến trường của bé

-Lớp 5-6 tuổi chúng ta

-Tết trung thu

3 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

5-21/9

5/9-7/9

9/9-14/9

16/9-21/9

2

 

Bản thân

 

-Bé là ai?

-Cơ thể bé

-Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

5 tuần

1  tuần

2 tuần

2 tuần

23/9-26/10

23/9-28/10

30/10-12/10

14/10-26/10

3

 

 

Gia đình

 

 

 

-Gia đìnhcủa bé(gia đình thân yêu ,các thành viên trong gia đình)

-Ngôi nhà gia đình bé ở

-Nhu cầu gia đình

-Ngày hội ngày nhà giáo VN 20-11

4 tuần

1 tuần

 

1 tuần

1 tuần

1 tuần

28/10-23/11

28/10-2/11

 

4/11-19/11

11/11-16/11

18/11-23/11

4

 

Ngành nghề

 

-Nghề sản xuất(công nhân,nông dân..)

-Nghề xây dựng(thợ xây, thợ mộc..)

-Nghề phổ biến quen thuộc(dạy học, công an,bộ đội…)

-Nghề truyền thống địa phương

 

4 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

 

1 tuần

 

25/11-21/12

25/11- 30/12

2/12- 7/12

9/12-14/12

 

16/12- 21/12

 

 

5

 

 

Động vật

 

-Một số vật nuôi trong gia đình

-Một số con vật trong rừng

 

4 tuần

1 tuần

1 tuần

23/12 - 26/1

23/12- 28/12

30/12- 3/1

Học kì 2

 

Động vật

( tiếp)

-Một số động vật dưới nước

-Một số con côn trùng

(Ngày 20,21 ôn tập..)

1 tuần

1 tuần

6/1-11/1

13/1 - 18/1

 

 

Từ ngày 22/1/2020 – 2/2/2020 nghỉ tết Nguyên Đán

6

Thực Vật

 

 

-Tết và mùa xuân

-Cây xanh

-Một số loại rau

-Một số loài hoa- quả

-Ngày quốc tế phụ nữ

 

5 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

3/2- 7/3

3/2- 8/2

10/2- 15/2

17/2- 22/2

24/2- 29/2

2/3- 7/3

 

 

7

Giao thông

 

Một số phương tiện giao thông

-Một số luật lệ giao thông

- ôn

4 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

9/3 –4/4

9/3 - 21/3

23/3- 28/3

30/3- 4/4

 

 

8

Nước và các hiện tượng tự nhiên

 

-Nước

-Mùa hè

 

3 tuần

2 tuần

1 tuần

6/4- 25/4

6/4 – 18/4

 20/4-25/4

 

9

Quê hương đất nước Bác Hồ

 

- Đất nước việt nam kì diệu

-Bác Hồ

-Quê hương yêu quí

3 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

27/4 – 16/5

27/4 – 2/5

4/5- 9/5

11/5- 16/5

 

 

 

- Từ 18/5- 30/5 hoàn thành sổ sách và tổng kết năm học

 

 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

Lớp 5-6 tuổi (35 tuần)

 

STT

Tên chủ đề

Chủ đề nhánh

 

Số tuần

Thời gian thực hiện

Học kì 1

1

 

Trường mầm non thân yêu

 

-Ngày hội đến trường của bé

-Lớp 5-6 tuổi chúng ta

-Tết trung thu

3 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

5-21/9

5/9-7/9

9/9-14/9

16/9-21/9

2

 

Bản thân

 

-Bé là ai?

-Cơ thể bé

-Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

5 tuần

1  tuần

2 tuần

2 tuần

23/9-26/10

23/9-28/10

30/10-12/10

14/10-26/10

3

 

 

Gia đình

 

 

 

-Gia đìnhcủa bé(gia đình thân yêu ,các thành viên trong gia đình)

-Ngôi nhà gia đình bé ở

-Nhu cầu gia đình

-Ngày hội ngày nhà giáo VN 20-11

4 tuần

1 tuần

 

1 tuần

1 tuần

1 tuần

28/10-23/11

28/10-2/11

 

4/11-19/11

11/11-16/11

18/11-23/11

4

 

Ngành nghề

 

-Nghề sản xuất(công nhân,nông dân..)

-Nghề xây dựng(thợ xây, thợ mộc..)

-Nghề phổ biến quen thuộc(dạy học, công an,bộ đội…)

-Nghề truyền thống địa phương

 

4 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

 

1 tuần

 

25/11-21/12

25/11- 30/12

2/12- 7/12

9/12-14/12

 

16/12- 21/12

 

 

5

 

 

Động vật

 

-Một số vật nuôi trong gia đình

-Một số con vật trong rừng

 

4 tuần

1 tuần

1 tuần

23/12 - 18/1

23/12- 28/12

30/12- 3/1

Học kì 2

 

Động vật

( tiếp)

-Một số động vật dưới nước

-Một số con côn trùng

(Ngày 20,21 ôn tập, hoat động ngoai khóa, gói bánh trưng tết…)

1 tuần

1 tuần

6/1-11/1

13/1 - 18/1

 

 

Từ ngày 22/1/2020 – 2/2/2020 nghỉ tết Nguyên Đán

6

Thực Vật

 

 

-Tết và mùa xuân

-Cây xanh

-Một số loại rau

-Một số loài hoa- quả

-Ngày quốc tế phụ nữ

 

5 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

3/2- 7/3

3/2- 8/2

10/2- 15/2

17/2- 22/2

24/2- 29/2

2/3- 7/3

 

 

7

Giao thông

 

Một số phương tiện giao thông

-Một số luật lệ giao thông

 2 tuần

1 tuần

1 tuần

9/3 –21 /3

9/3 - 14/3

16/3 – 21/3

 

 

8

Nước và các hiện tượng tự nhiên

 

-Nước

-Mùa hè

2 tuần

1 tuần

1 tuần

23/3 - 4/4

23/3 – 28/3

 30/3 - 4/4

 

9

Quê hương đất nước Bác Hồ

 

- Đất nước việt nam kì diệu

-Bác Hồ

-Quê hương yêu quí

3 tuần

1 tuần

1 tuần

1 tuần

6/4 – 25/4

6/4 – 11/4

13/4 - 18/4

20/4- 25/4

10

Trường Tiểu học

 

-Trường tiểu học

-Chuẩn bị cho bé vào lớp 1

- Ôn các bài đa học.

3 tuần

1 tuần

  1 tuần

  1 tuần

27/4- 16/5

27/4 - 2/5

4/5- 9/5

11/5- 16/5